Agjencia që menaxhon produktet dhe shërbimet në sektorin agroushqimor nga prodhimi deri te konsumatori përfundimtar
 
 

Me një rrjet furnizuesish të besueshëm dhe një shërbim logjistik efikas, ne ofrojmë një shërbim të plotë që mbulon të gjitha fazat e zinxhirit të furnizimit, nga prodhimi deri te konsumatori përfundimtar. Prioriteti ynë është të sigurojmë cilësinë dhe freskinë e produkteve tona ushqimore, si dhe kënaqësinë e klientit. Ne jemi gjithmonë në kërkim të prodhuesve dhe furnitorëve të rinj për të
zgjeruar ofertën tonë dhe për të përmbushur nevojat e klientëve tanë.