Агенцията, която управлява продукти и услуги в хранително-вкусовия сектор от производството до крайния потребител
 
 

С мрежа от надеждни доставчици и ефективна логистична услуга, ние предлагаме цялостна услуга, която обхваща всички етапи от веригата за доставки, от производството до крайния потребител. Наш приоритет е да гарантираме качеството и свежестта на нашите хранителни продукти, както и удовлетвореността на клиентите. Винаги търсим нови производители и
доставчици, за да разширим нашата оферта и да отговорим на нуждите на нашите клиенти.