Бъдещето вече е тук.

Cinturino Fruit Management SL ще продължи да се фокусира върху иновациите и растежа на своята партньорска мрежа. Проектът Simsār ще бъде доразвит, за да гарантира, че пазарната информация е винаги достъпна и използваема и че нашите партньори могат да вземат правилните решения в точното време. Ние също така ще продължим да работим върху прозрачността и логистиката, за да осигурим ефективен продуктов поток от производството до крайния потребител.

Проектът Simsar има за цел да комбинира опит с технологични и ИТ иновации, предлагайки подкрепа за нуждите на партньорите чрез проста и достъпна информационна система. Думата "Simsar" идва от арабската фигура "сватовник" и представлява професионализма и прозрачността, които са в основата на проекта.

Simsar предлага три основни услуги: EMR (Expo Market Research), CLM (Logistics and Transport Management) и BAD (Balance Accounting Documentation).

Услугата EMR е платформа, която позволява на доставчиците и клиентите да предлагат и купуват продукти чрез опростени и автоматизирани процедури, с постоянно присъствие на персонал, готов да предостави полезна информация за насочване на процесите на вземане на решения.

Услугата CLM предоставя директен достъп до данни и услуги за логистика и управление на транспорта, което ви позволява да получите подробна и прозрачна информация за етапите на логистичната верига, да изчислите цената на наема или цената на складовата услуга или да търсите продукта или по-добро услуга за всяко изискване.

И накрая, услугата BAD (Balance Accounting Documentation) е набор от счетоводни административни услуги, които осигуряват подкрепа за нуждите на партньорите по отношение на счетоводна и данъчна документация.

В обобщение, проектът Simsar има за цел да предложи цялостна и персонализирана поддръжка на своите партньори чрез комбинация от опит, технология и прозрачност.


Нашето внимание ще бъде насочено и към устойчивост и социална отговорност, с ангажимент да работим само с доставчици, които отговарят на най-високите стандарти за качество и етика.

Освен това Cinturino Fruit Management SL ще продължи да формира партньорства с водещи компании и организации в сектора на хранително-вкусовата промишленост, за да разшири присъствието си в световен мащаб и да предлага все по-широка гама от продукти и услуги на нашите партньори.

В обобщение, бъдещето на Cinturino Fruit Management SL е много обещаващо и пълно с възможности за растеж и развитие. Ние сме развълнувани да продължим да работим с нашите партньори, за да осигурим по-добро бъдеще за всички.