Framtiden är redan här.

Cinturino Fruit Management SL kommer att fortsätta fokusera på innovation och tillväxt av sitt affiliatenätverk. Simsār-projektet kommer att vidareutvecklas för att säkerställa att marknadsinformation alltid är tillgänglig och användbar, och att våra partners kan fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt. Vi kommer också att fortsätta arbeta med transparens och logistik för att säkerställa ett effektivt produktflöde från produktion till slutkonsument.

Simsar-projektet syftar till att kombinera erfarenhet med teknisk och IT-innovation, och erbjuda stöd till partners behov genom ett enkelt och tillgängligt informationssystem. Ordet "Simsar" kommer från den arabiska figuren "matchmaker" och representerar den professionalism och transparens som ligger till grund för projektet.

Simsar erbjuder tre kärntjänster: EMR (Expo Market Research), CLM (Logistics and Transport Management) och BAD (Balance Accounting Documentation).

EMR-tjänsten är en plattform som gör det möjligt för leverantörer och kunder att erbjuda och köpa produkter genom förenklade och automatiserade förfaranden, med ständig närvaro av personal redo att ge användbar information för att vägleda beslutsprocesser.

CLM-tjänsten ger direkt tillgång till logistik- och transporthanteringsdata och -tjänster, vilket gör att du kan få detaljerad och transparent information om logistikkedjans stadier, beräkna hyreskostnaden eller kostnaden för en lagringstjänst, eller söka efter produkten eller bättre service för alla behov.

Slutligen är tjänsten BAD (Balance Accounting Documentation) en uppsättning redovisningsadministrativa tjänster som ger stöd till partners behov vad gäller redovisning och skattedokumentation.

Sammanfattningsvis syftar Simsar-projektet till att erbjuda omfattande och personligt stöd till sina partners, genom en kombination av erfarenhet, teknik och transparens.


Vår uppmärksamhet kommer också att riktas mot hållbarhet och socialt ansvar, med ett åtagande att endast arbeta med leverantörer som uppfyller de högsta standarderna för kvalitet och etik.

Dessutom kommer Cinturino Fruit Management SL att fortsätta att bilda partnerskap med ledande företag och organisationer inom jordbruks- och livsmedelssektorn för att utöka sin närvaro globalt och erbjuda ett allt bredare utbud av produkter och tjänster till våra partners.

Sammanfattningsvis är framtiden för Cinturino Fruit Management SL mycket lovande och full av möjligheter till tillväxt och utveckling. Vi är glada över att fortsätta arbeta med våra partners för att säkerställa en bättre framtid för alla.