Przyszłość już tu jest.

Cinturino Fruit Management SL będzie nadal koncentrować się na innowacjach i rozwoju swojej sieci afiliacyjnej. Projekt Simsār będzie dalej rozwijany, aby informacje rynkowe były zawsze dostępne i użyteczne, a nasi partnerzy mogli podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. Będziemy również kontynuować prace nad przejrzystością i logistyką, aby zapewnić sprawny przepływ produktów od produkcji do konsumenta końcowego.

Projekt Simsar ma na celu połączenie doświadczenia z innowacjami technologicznymi i informatycznymi, oferując wsparcie dla potrzeb partnerów poprzez prosty i dostępny system informacyjny. Słowo „Simsar” pochodzi od arabskiego słowa „swatka” i reprezentuje profesjonalizm i przejrzystość leżące u podstaw projektu.

Simsar oferuje trzy podstawowe usługi: EMR (Expo Market Research), CLM (logistyka i zarządzanie transportem) oraz BAD (bilansowa dokumentacja księgowa).

Usługa EMR to platforma, która pozwala dostawcom i klientom oferować i kupować produkty poprzez uproszczone i zautomatyzowane procedury, przy stałej obecności personelu gotowego do dostarczania przydatnych informacji wspomagających procesy decyzyjne.

Usługa CLM zapewnia bezpośredni dostęp do danych i usług zarządzania logistyką i transportem, umożliwiając uzyskanie szczegółowych i przejrzystych informacji na temat etapów łańcucha logistycznego, obliczenie kosztu wynajmu lub kosztu usługi magazynowania, wyszukanie produktu lub lepiej serwis dla każdego wymagania.

Wreszcie usługa BAD (Balance Accounting Documentation) to zestaw księgowo-administracyjnych usług, które wspierają potrzeby partnerów w zakresie dokumentacji księgowej i podatkowej.

Podsumowując, projekt Simsar ma na celu zaoferowanie partnerom kompleksowego i spersonalizowanego wsparcia poprzez połączenie doświadczenia, technologii i przejrzystości.


Nasza uwaga będzie również skierowana na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną, z zobowiązaniem do współpracy tylko z dostawcami, którzy spełniają najwyższe standardy jakości i etyki.

Ponadto Cinturino Fruit Management SL będzie nadal tworzyć partnerstwa z wiodącymi firmami i organizacjami w sektorze rolno-spożywczym, aby rozszerzyć swoją obecność na całym świecie i oferować naszym partnerom coraz szerszą gamę produktów i usług.

Podsumowując, przyszłość Cinturino Fruit Management SL jest bardzo obiecująca i pełna możliwości wzrostu i rozwoju. Cieszymy się, że możemy kontynuować współpracę z naszymi partnerami, aby zapewnić wszystkim lepszą przyszłość.