Fremtiden er allerede her.

Cinturino Fruit Management SL vil fortsette å fokusere på innovasjon og vekst av tilknyttede nettverk. Simsār-prosjektet vil bli videreutviklet for å sikre at markedsinformasjon alltid er tilgjengelig og brukbar, og at våre partnere kan ta de riktige avgjørelsene til rett tid. Vi vil også fortsette å jobbe med åpenhet og logistikk for å sikre en effektiv produktflyt fra produksjon til sluttforbruker.

Simsar-prosjektet har som mål å kombinere erfaring med teknologisk og IT-innovasjon, og tilby støtte til behovene til partnere gjennom et enkelt og tilgjengelig informasjonssystem. Ordet «Simsar» kommer fra den arabiske figuren «matchmaker» og representerer profesjonaliteten og åpenheten som ligger til grunn for prosjektet.

Simsar tilbyr tre kjernetjenester: EMR (Expo Market Research), CLM (Logistics and Transport Management) og BAD (Balance Accounting Documentation).

EMR-tjenesten er en plattform som lar leverandører og kunder tilby og kjøpe produkter gjennom forenklede og automatiserte prosedyrer, med konstant tilstedeværelse av ansatte som er klare til å gi nyttig informasjon for å veilede beslutningsprosesser.

CLM-tjenesten gir direkte tilgang til logistikk- og transportstyringsdata og -tjenester, slik at du kan få detaljert og transparent informasjon om stadiene i logistikkkjeden, beregne leiekostnaden eller kostnaden for en lagringstjeneste, eller søke etter produktet eller bedre. service for ethvert behov.

Til slutt, tjenesten BAD (Balance Accounting Documentation) er et sett med regnskapsadministrative tjenester som gir støtte til partnernes behov når det gjelder regnskaps- og skattedokumentasjon.

Oppsummert har Simsar-prosjektet som mål å tilby omfattende og personlig støtte til sine partnere, gjennom en kombinasjon av erfaring, teknologi og åpenhet.


Vår oppmerksomhet vil også rettes mot bærekraft og sosialt ansvar, med en forpliktelse til å kun jobbe med leverandører som oppfyller de høyeste standarder for kvalitet og etikk.

I tillegg vil Cinturino Fruit Management SL fortsette å danne partnerskap med ledende selskaper og organisasjoner i landbruksnæringen for å utvide sin tilstedeværelse globalt og tilby et stadig bredere spekter av produkter og tjenester til våre partnere.

Oppsummert er fremtiden til Cinturino Fruit Management SL veldig lovende og full av muligheter for vekst og utvikling. Vi er glade for å fortsette å samarbeide med våre partnere for å sikre en bedre fremtid for alle.