Το μέλλον είναι ήδη εδώ.

Η Cinturino Fruit Management SL θα συνεχίσει να εστιάζει στην καινοτομία και την ανάπτυξη του δικτύου θυγατρικών της. Το έργο Simsār θα αναπτυχθεί περαιτέρω για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της αγοράς είναι πάντα προσβάσιμες και χρησιμοποιήσιμες και ότι οι συνεργάτες μας μπορούν να λάβουν τις σωστές αποφάσεις την κατάλληλη στιγμή. Θα συνεχίσουμε επίσης να εργαζόμαστε για τη διαφάνεια και την εφοδιαστική για να διασφαλίσουμε μια αποτελεσματική ροή προϊόντων από την παραγωγή στον τελικό καταναλωτή.

Το έργο Simsar στοχεύει να συνδυάσει την εμπειρία με την τεχνολογική και την καινοτομία πληροφορικής, προσφέροντας υποστήριξη στις ανάγκες των εταίρων μέσω ενός απλού και προσβάσιμου πληροφοριακού συστήματος. Η λέξη «Σιμσάρ» προέρχεται από την αραβική φιγούρα του «προξενητή» και αντιπροσωπεύει τον επαγγελματισμό και τη διαφάνεια που διέπουν το έργο.

Η Simsar προσφέρει τρεις βασικές υπηρεσίες: EMR (Έρευνα Αγοράς Expo), CLM (Διαχείριση Logistics και Μεταφορών) και BAD (Τεκμηρίωση λογιστικής υπολοίπου).

Η υπηρεσία EMR είναι μια πλατφόρμα που επιτρέπει σε προμηθευτές και πελάτες να προσφέρουν και να αγοράζουν προϊόντα μέσω απλουστευμένων και αυτοματοποιημένων διαδικασιών, με συνεχή παρουσία προσωπικού έτοιμου να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για να καθοδηγήσει τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η υπηρεσία CLM παρέχει άμεση πρόσβαση σε δεδομένα και υπηρεσίες logistics και διαχείρισης μεταφορών, επιτρέποντάς σας να λαμβάνετε λεπτομερείς και διαφανείς πληροφορίες σχετικά με τα στάδια της αλυσίδας logistics, να υπολογίζετε το κόστος ενοικίασης ή το κόστος μιας υπηρεσίας αποθήκευσης ή να αναζητάτε το προϊόν ή καλύτερα υπηρεσία για κάθε απαίτηση.

Τέλος, η υπηρεσία BAD (Balance Accounting Documentation) είναι ένα σύνολο λογιστικών διοικητικών υπηρεσιών που παρέχουν υποστήριξη στις ανάγκες των συνεργατών σε λογιστική και φορολογική τεκμηρίωση.

Συνοπτικά, το έργο Simsar στοχεύει να προσφέρει ολοκληρωμένη και εξατομικευμένη υποστήριξη στους εταίρους του, μέσω ενός συνδυασμού εμπειρίας, τεχνολογίας και διαφάνειας.


Η προσοχή μας θα στραφεί επίσης στη βιωσιμότητα και την κοινωνική ευθύνη, με δέσμευση να συνεργαζόμαστε μόνο με προμηθευτές που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ηθικής.

Επιπλέον, η Cinturino Fruit Management SL θα συνεχίσει να δημιουργεί συνεργασίες με κορυφαίες εταιρείες και οργανισμούς στον αγροδιατροφικό τομέα για να επεκτείνει την παρουσία της παγκοσμίως και να προσφέρει μια ολοένα και μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών στους συνεργάτες μας.

Συνοπτικά, το μέλλον της Cinturino Fruit Management SL είναι πολλά υποσχόμενο και γεμάτο ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με τους συνεργάτες μας για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους.