Budoucnost už je tady.

Cinturino Fruit Management SL se bude i nadále zaměřovat na inovace a růst své přidružené sítě. Projekt Simsār bude dále rozvíjen, aby bylo zajištěno, že informace o trhu budou vždy dostupné a použitelné a že naši partneři mohou činit správná rozhodnutí ve správný čas. Budeme také pokračovat v práci na transparentnosti a logistice, abychom zajistili efektivní tok produktů od výroby ke konečnému spotřebiteli.

Projekt Simsar si klade za cíl spojit zkušenosti s technologickými a IT inovacemi a nabídnout podporu potřebám partnerů prostřednictvím jednoduchého a dostupného informačního systému. Slovo „Simsar“ pochází z arabské postavy „dohazovače“ a představuje profesionalitu a transparentnost, které jsou základem projektu.

Simsar nabízí tři základní služby: EMR (Expo Market Research), CLM (Logistics and Transport Management) a BAD (Balance Accounting Documentation).

Služba EMR je platforma, která umožňuje dodavatelům a zákazníkům nabízet a nakupovat produkty prostřednictvím zjednodušených a automatizovaných postupů za stálé přítomnosti personálu připraveného poskytnout užitečné informace pro řízení rozhodovacích procesů.

Služba CLM poskytuje přímý přístup k datům a službám logistiky a řízení dopravy, což vám umožňuje získat podrobné a transparentní informace o fázích logistického řetězce, vypočítat náklady na pronájem nebo náklady na skladovací službu nebo vyhledat produkt nebo lépe servis pro každý požadavek.

A konečně služba BAD (Balance Accounting Documentation) je souborem účetních administrativních služeb, které poskytují podporu potřebám partnerů v oblasti účetní a daňové dokumentace.

Stručně řečeno, projekt Simsar si klade za cíl nabídnout svým partnerům komplexní a personalizovanou podporu prostřednictvím kombinace zkušeností, technologií a transparentnosti.


Naše pozornost bude rovněž zaměřena na udržitelnost a společenskou odpovědnost se závazkem spolupracovat pouze s dodavateli, kteří splňují nejvyšší standardy kvality a etiky.

Kromě toho bude Cinturino Fruit Management SL pokračovat ve vytváření partnerství s předními společnostmi a organizacemi v zemědělsko-potravinářském sektoru, aby rozšířila svou přítomnost po celém světě a nabídla našim partnerům stále širší škálu produktů a služeb.

Stručně řečeno, budoucnost Cinturino Fruit Management SL je velmi slibná a plná příležitostí pro růst a rozvoj. Jsme nadšeni, že můžeme pokračovat ve spolupráci s našimi partnery, abychom zajistili lepší budoucnost pro všechny.